Skip to main content

 

Patotter

(volw)aardig lekkere kindervoeding

Verse, volwaardige en met zorg bereide smaakvolle baby- en peutergerechtjes met lokaal gekozen ingrediënten.

Privacybeleid Patotter

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten van essentieel belang is. Wij doen dan ook ons uiterste best om zo voorzichtig mogelijk met uw persoonsgegevens om te springen. Wanneer wij uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die wij nemen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze website. Wij informeren u eveneens wat uw rechten zijn als gebruiker en klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

 1. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website en door het plaatsen van een bestelling bij Patotter, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

 1. Verwerking van de persoonsgegevens
 1. Persoonsgegevens verwerkt bij het gebruik van de website en bij het plaatsen van een bestelling

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de website en bij het verwerken en uitvoeren van een bestelling van de producten. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt.

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn beperkt tot de informatie die u zelf aan ons meedeelt bij het plaatsen van een bestelling van onze producten (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, naam en voornaam van het kindje waarvoor u de producten bestelt, enz.).

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor boekhoudkundige doeleinden, evenals met het oog op het klantenbeheer. Zij laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag en/of bestelling, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de producten die u worden aangeboden.

 1. Persoonsgegevens aangewend voor marketing-doeleinden

Op onze website wordt u de mogelijkheid gegeven om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. Bij elke bestelling die u plaatst, heeft u eveneens de mogelijkheid om te verklaren dat u graag op de hoogte wordt gehouden van promoties en verder ook (commerciële en andere) informatie met betrekking tot de door Patotter aangeboden producten wenst te ontvangen.

Indien u deze optie heeft aangevinkt bij het plaatsen van een bestelling van onze producten, of indien u zich op onze website hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan gebruiken wij de door u meegedeelde persoonsgegevens om u via e-mail de gevraagde informatie over onze producten, promoties, voordelen, enz. door te sturen.

Als u bij uw bestelling heeft aangevinkt dat u informatiebrieven en/of publiciteit van ons wenst te ontvangen, of indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan kan u daar uiteraard steeds op terugkomen. U kan daarvoor klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt, of u kan contact opnemen met Patotter (zie hierna onder ‘8 – Bij wie kan ik terecht?’).

Wij willen u tot slot nog informeren dat wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief en/of voor het ontvangen van de andere direct marketing-mails, uw uitschrijving slechts geldt voor het opgegeven e-mailadres. Indien u met andere woorden commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich voor elk e-mailadres afzonderlijk uit te schrijven. Indien u zich wenst uit te schrijven per brief of per e-mail, dient u in de brief of de e-mail duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen waarvoor u de direct marketing wenst te deactiveren.

 1. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

 • Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website, het inschrijven op de nieuwsbrief en/of de direct marketing. 
 • Een contractuele relatie van zodra u onze producten aankoopt. 

Indien u zich zou verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, dan kunnen wij helaas de overeenkomst niet verder uitvoeren en kan u de door u gekozen producten aldus niet bestellen. 

 1. Overdracht van de persoonsgegevens

Uw gegevens worden uitsluitend door Patotter verwerkt en bewaard. Zij worden niet doorgegeven aan derden.

 1. Hoe en hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

Uw gegevens worden uitsluitend bijgehouden in een digitale database die opgeslagen wordt op een goed beveiligde computer. 

Uw gegevens worden tot 2 jaar na uw laatste aankoop bij Patotter bijgehouden. Indien u gedurende die periode geen bestelling meer plaatste, worden zij automatisch verwijderd. Uw gegevens over verrichte aankopen houden we 2 jaar actief bij na aankoop.

Soms zijn we echter wettelijk verplicht om gegevens langer bij te houden (bijvoorbeeld facturen, bepaalde aankoopgegevens) dan de in de vorige alinea’s vermelde periode. In dat geval zullen de voor het naleven van die wettelijke verplichtingen noodzakelijke gegevens dan ook langer bewaard worden. 

Twee jaar na je laatste aankoop stoppen we automatisch met het versturen van onze publicitaire e-mails. Uiteraard kan je je op elk moment hiervoor in- en/of uitschrijven.

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

 1. Bij wie kan ik terecht? 

Voor al uw vragen en/of opmerkingen aangaande uw persoonsgegevens en/of de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kan u terecht bij mevr. Dorien De Wilde. 

U kan haar bereiken als volgt:

 • via e-mail op info@patotter.be
 • Per post gericht aan Patotter, Loveldstraat 55, 9070 Heusden
 • Via het contactformulier op www.patotter.be 

Indien wij u niet verder zouden kunnen helpen, kan u ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

 1. Uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens

Bij het gebruik van uw persoonsgegevens, houden wij vanzelfsprekend rekening met de rechten die U heeft conform de Algemene verordening gegevensbescherming.

Zo heeft u onder meer:

 • een recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en er een kopie van te krijgen
 • Het recht om foutieve gegevens te verbeteren of de gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen
 • Het recht om uw gegevens te laten doorsturen naar een derde van uw keuze
 • Het recht om de verwerking van de gegevens door Patotter te beperken, rekening houdend met de algemene voorwaarden van Patotter
 • Het recht u te verzetten tegen de toezending van direct marketing

U kunt voormelde rechten uitoefenen:

 • Ofwel door een brief te versturen aan: Patotter, Loveldstraat 55, 9070 Heusden
 • Ofwel, door een e-mail te sturen aan info@patotter.be